هرشب پیتزا

آدرس :قزوین،خیابان دانشگاه،انتهای خیابان مدنی شرقی

☎️۳۳۶۹۰۰۵۲-۵۴


Instagram

پیتزاها
سوسیس و قارچ

۱۸,۰۰۰ تومان – 33,000 تومان

انتخاب گزینه هامرغ و گوشت

۲۸,۰۰۰ تومان – 49,000 تومان

انتخاب گزینه هاگوشت و سیر

۲۹,۰۰۰ تومان – 51,000 تومان

انتخاب گزینه هامرغ و زبان

۲۸,۰۰۰ تومان – 49,000 تومان

انتخاب گزینه هامرغ و قارچ

۲۳,۰۰۰ تومان – 42,000 تومان

انتخاب گزینه هاقارچ و گوشت

۲۴,۰۰۰ تومان – 43,000 تومان

انتخاب گزینه هاشیکاگو

۲۵,۰۰۰ تومان – 45,000 تومان

انتخاب گزینه هاهاوایی

۲۵,۰۰۰ تومان – 45,000 تومان

انتخاب گزینه هاکانتری مخصوص

۲۰,۰۰۰ تومان – 36,000 تومان

انتخاب گزینه هاپیتزا سیسیلی

۲۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدهات پیتزا (مخلوط)

۱۷,۵۰۰ تومان – 33,000 تومان

انتخاب گزینه هاپیتزا ویژه

۲۳,۰۰۰ تومان – 41,000 تومان

انتخاب گزینه هاپیتزا پپرونی (تند)

۲۲,۰۰۰ تومان – 39,000 تومان

انتخاب گزینه ها

ساندویچ با خمیر مخصوص
ساندویچ دوبل چیز برگر مخصوص (خمیر مخصوص)

۲۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ چیکن برگر مخصوص (خمیر مخصوص)

۲۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ رویال برگر (خمیر مخصوص)

۱۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ فیله مرغ (خمیر مخصوص)

۱۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ زبان (خمیر مخصوص)

۲۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ مرغ و زبان (خمیر مخصوص)

۲۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ مرغ و گوشت (خمیر مخصوص)

۲۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ گوشت (خمیر مخصوص)

۲۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ گوشت و زبان (خمیر مخصوص)

۲۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدچیز برگر قارچ سوخاری (خمیر مخصوص)

۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری (خمیر مخصوص)

۱۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ ژامبون مرغ تنوری (خمیر مخصوص)

۱۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ ژامبون گوشت تنوری (خمیر مخصوص)

۱۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ سوپر هات داگ (خمیر مخصوص)

۱۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ میکس رست بیف (خمیر مخصوص)

۱۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدویژه هرشب (خمیر مخصوص)

۲۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ میکس هر شب (خمیر مخصوص)

۱۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ساندویچ
ساندویچ گوشت و زبان (نان فانتزی )

۲۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ گوشت (نان فانتزی)

۲۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ فیله مرغ سوخاری ( نان فانتزی)

۲۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ مرغ و گوشت (نان فانتزی )

۲۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ مرغ و زبان (نان فانتزی )

۲۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ زبان(نان فانتزی)

۲۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ فیله مرغ( نان فانتزی )

۱۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری (نان فانتزی )

۱۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ ژامبون مرغ تنوری ( نان فانتزی )

۱۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدساندویچ سوپر هات داگ ( نان فانتزی )

۱۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدغول هرشب

۲۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدمیکس هر شب

۱۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدچیکن سورپرایز

۱۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پیتزا رول
رولین پیتزا مخصوص هر شب

۳۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدکالزونه مرغ

۲۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدرولین پیتزا گوشت

۴۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدرولین پیتزا مرغ

۳۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدرولین مرغ و گوشت

۴۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدبرگر پیتزا سرآشپز

۳۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

منو سبزیجات
رول سبزیجات

۱۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدقارچ و پنیر

۱۵,۰۰۰ تومان – 28,000 تومان

انتخاب گزینه هاسبزیجات کدو و بادمجان

۱۹,۰۰۰ تومان – 35,000 تومان

انتخاب گزینه هاسبزیجات کدو

۱۹,۰۰۰ تومان – 35,000 تومان

انتخاب گزینه هاسبزیجات و قارچ

۱۸,۰۰۰ تومان – 33,000 تومان

انتخاب گزینه ها

پیش غذا
فیله مرغ سوخاری ۴ تکه

۲۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدفیله مرغ سوخاری ۵ تکه

۲۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدفیله مرغ سوخاری ۶ تکه

۳۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدفیله مرغ سوخاری ۷ تکه

۳۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید
ناموجودبشقاب سوخاری

اطلاعات بیشترسیب زمینی سوپر

۱۶,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدنان سیر با خمیر پیتزا

۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدسوپ سرآشپز

۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدقارچ سوخاری

۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدسیب زمینی کوچک

۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدسیب زمینی بزرگ

۱۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خریدسیب زمینی با قارچ و پنیر

۱۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید