اين عمارت به اوايل دوران پهلوي تعلق دارد. و شبيه كوشك ساخته شده، ايواني به صورت غلام گردشي دور آن قرار دارد. عمارت سپهدار بین چهارراه عمران و بنیاد قرار دارد

در طبقه همكف اين عمارت يك راهرو و يا سالن مركزي و تعدادي اتاق با كاربري خدماتي و در طبقه بالاي آن يك تالار مستطيل شكل كشيده و تعدادي اتاق قرار گرفته است. ضلع شرقي و غربي اين بنا داراي هفت ستون و دو ستون مشترك در تقاطع اضلاع است و در اضلاع شمالي و جنوبي آن پنج ستون وجود دارد، همچنين كف عمارت بالاتر از كف حياط قرار گرفته است.